cortina

Junior brand manager

Cortina is an international family business that is active in the clothing and footwear industry. We specialize in developing private label and licensed shoes, as well as managing our own brands: Patrick, Safety Jogger, and SJ.

You might have already spotted one of these brands in television programs, at various festivals, or on the shoulders of the Soudal Quick-Step cyclists. Marketing and brand experience form the backbone of our business strategy. That’s why we’re looking for a junior brand manager who, in support of our marketing team and brand manager, wants to elevate our brands to unprecedented heights. Here’s a sneak peek: variety is the common thread woven throughout your workday! Ready to conquer the world of brands with us?

What will your responsibilities be?

 • Creating smart marketing strategies to not only boost our brand’s growth but also ensure long-term brand recognition.
 • Hunting for innovative ideas and tools to craft remarkable campaigns.
 • Deep diving into market research and conducting competitor analyses to better understand the market, our target audience, and sales channels.
 • You are the guardian of consistency: you ensure our brands are promoted in a uniform and targeted manner to both internal and external parties, reflecting our brand’s core values in every message.
 • Collaborating with the marketing team and external partners to breathe life into creative campaigns that further disseminate and strengthen our brands.
 • Working closely with our PR agency to maximize our brand’s presence, while optimizing our approach through clear KPIs.
 • Ensuring an unforgettable brand experience for B2B customers with appealing shop-in-shop presentations and eye-catching POS materials.
 • Acting as the gatekeeper of our showroom, presenting our brand in a state-of-the-art manner.
 • Handling media campaigns effortlessly, supporting our brand manager in creating top-tier visibility and conversion.
 • Contributing fresh insights to the marketing team as a team player and working on strengthening synergy between online and offline channels.
 • Contributing to the development and maintenance of our e-learning platform, ensuring knowledge is always within reach.
 • Proactively anticipating our brand needs and offering optimal support to our sales team.

Who are you?

 • You have a minimum of 3 years’ experience in a similar B2B role or within an international marketing team.
 • You’re communicative with excellent stakeholder management skills.
 • An initiator with a hands-on attitude and a no-nonsense approach.
 • You are comfortable with numbers and setting up KPI dashboards for project evaluation.
 • You possess an entrepreneurial mindset, always striving for quality.
 • You have an eye for detail. Consistency in storytelling is your goal.
 • You work both team-oriented and independently. Flexibility is a must.
 • Fluent in English. Knowledge of additional languages is a plus.
 • A go-getter who can convince internal stakeholders with well-founded arguments.

What do you get in return?

 • A diverse and challenging project within Cortina, connecting you with all departments.
 • A dynamic and international workplace where entrepreneurship makes a difference.
 • A job in your own region but with a global impact.
 • An open company culture with short communication lines and room for initiative.
 • Personal development through self-selected training.
 • A competitive salary with a wide range of fringe benefits.
 • Possibility of remote work and flexible hours.
 • A 40-hour workweek with 12 additional days off.
 • A spot in the coolest (according to us, at least 😉) marketing team: 8 creatives who move mountains to help our brands, departments, and customers grow. We’re not afraid of challenges, love diving into creative brainstorms, and enjoy doing activities together outside of work. Our shared passions besides marketing? Food and travel!

Cortina is een internationaal familiebedrijf dat actief is in de kleding- en schoenenindustrie. Wij ontwikkelen private label en licentieschoenen en hebben ook onze eigen merken: Patrick, Safety Jogger en SJ.

Misschien heb je een van die merken al eens gespot in televisieprogramma’s, op verschillende festivals of op de schouders van de Soudal Quick-Step wielrenners? Marketing en merkbeleving vormen de ruggengraat van onze bedrijfsstrategie. Net daarom zoeken wij een junior brand manager die – ter ondersteuning van ons marketingteam en brand manager - onze merken naar ongekende hoogten wil tillen. Hier alvast één tip van de sluier: variatie vormt de rode draad doorheen je werkdag! Klaar om samen met ons de wereld van merken te veroveren?

Hoe ziet jouw takenpakket eruit?

 • Je bedenkt slimme marketingstrategieën die niet alleen de groei van ons merk stimuleren, maar ook de merkbekendheid op lange termijn verzekeren.
 • Je gaat op zoek naar vernieuwende ideeën en tools voor het creëren van spraakmakende campagnes.
 • Door diepgravend marktonderzoek en concurrentieanalyses leer je de markt, onze doelgroep en verkoopkanalen beter doorgronden.
 • Je bent de hoeder van consistentie: je zorgt ervoor dat onze merken naar zowel interne als externe partijen op een uniforme en doelgerichte manier worden gepromoot, waarbij elke boodschap de kernwaarden van ons merk weerspiegelt.
 • Samen met het marketingteam en externe partners geef je leven aan creatieve campagnes die onze merken nog verder verspreiden en versterken.
 • Je werkt nauw samen met ons PR-bureau om onze merkuitstraling te maximaliseren, en dankzij heldere KPI’s optimaliseer je voortdurend onze aanpak.
 • Ook bij B2B-klanten zorg je voor een onvergetelijke merkbeleving met aantrekkelijke shop-in-shop presentaties en opvallend POS-materiaal.
 • Als ‘gatekeeper’ van onze showroom presenteer je ons merk op een state-of-the-art manier, waarbij de beleving centraal staat.
 • Mediacampagnes? Daar draai jij je hand niet voor om. Je ondersteunt onze brand manager in het creëren van zichtbaarheid en conversie op topniveau.
 • Als teamplayer breng je frisse inzichten in het marketingteam en werk je aan het versterken van de synergie tussen online en offlinekanalen.
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling en het onderhoud van ons e-learningplatform, waardoor kennis altijd binnen handbereik is.
 • Je anticipeert proactief op onze merkbehoeften en ondersteunt ons verkoopsteam optimaal.

Wie ben jij?

 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare B2B rol of een internationaal marketingteam
 • Je bent communicatief en hebt uitstekende stakeholdermanagementvaardigheden.
 • Je bent een initiatiefnemer met een hands-on attitude en no-nonsense aanpak.
 • Je voelt je comfortabel met cijfers en het opzetten van KPI-dashboards voor projectevaluatie.
 • Je hebt een ondernemende mindset, altijd op zoek naar kwaliteit.
 • Details? Die vallen jou meteen op! Een consistent verhaal is jouw doel.
 • Je werkt zowel teamgericht als zelfstandig. Flexibiliteit is een must.
 • Je spreekt vloeiend Engels. Kennis van extra talen is een pluspunt.
 • Je bent een doorzetter die interne stakeholders kan overtuigen met goed onderbouwde argumenten.

Wat krijg je in ruil?

 • Een gevarieerd en uitdagend project binnen Cortina dat je in contact brengt met alle afdelingen.
 • Een dynamische en internationale werkplek waar ondernemerschap het verschil maakt.
 • Een job in eigen regio, maar met een wereldwijde impact.
 • Een open bedrijfscultuur met korte communicatielijnen en ruimte voor initiatief.
 • Persoonlijke ontwikkeling via zelf te kiezen opleidingen.
 • Een competitief salaris met een brede waaier aan extralegale voordelen.
 • Mogelijkheid tot thuiswerk en flexibele uren.
 • Een 40-uren werkweek met 12 extra ADV-dagen.
 • Een plekje in het tofste (ahum, volgens onszelf toch 😉) marketingteam: 8 creatievelingen die bergen verzetten om onze merken, afdelingen en klanten te helpen groeien. Wij zijn niet bang voor uitdagingen, leven ons graag uit in creatieve brainstorms en doen ook naast het werk graag een activiteit samen. Onze gemeenschappelijke passies naast marketing? Food en travel!

Are you the new colleague we're looking for?

Share this vacancy

Looking for another opportunity

Check out our open vacancies

careers